Skip to main content

Advertisement

Table 1 Primers of selected genes

From: Relationship of genetic causes and inhibin B in non obstructive azoospermia spermatogenic failure

Gene name Primers (forward/reverse)
SY133 5-ATTTCTCTGCCCTTCACCAG-3 5-TGATGATTGCCTAAAGGGAA-3
SY146 5-ACAAAAATGTGGCTCAGGGA-3 5-AAATAGTGTGCCCACCCAAA-3
SY153 5-GCATCCTCATTTTATGTCCA-3 5-CAACCCAAAAGCACTGAGTA-3
SY155 5-ATTTTGCCTTGCATTGCTAG-3 5-TTTTTAAGCCTGTGACCTGG-3
SY157 5-CTTAGGAAAAAGTGAAGCCG-3 5-CCTGCTGTCAGCAAGATACA-3
SY158 5-CTCAGAAGTCCTCCTAATAGTTCC-3 5-ACAGTGGTTTGTAGCGGGTA-3
SY182 5-TCAGAAGTGAAACCCTGTATG-3 5-GCATGTGACTCAAAGTATAAGC-3
SY238 5-AACAAGTGAGTTCCACAGGG-3 5-GCAAAGCAGCATTCAAAACA-3
SY254 5- GGGTGTTACCAGAAGGCAAA −3 5-GAACCGTATCTACCAAAGCAGC-3
SY255 5-GTTACAGGATTCGGCGTGAT-3 5-CTCGTCATGTGCAGCCAC-3
SY272 5-GGTGAGTCAAATTAGTCAATGTCC-3 5-CCTTACCACAGGACAGAGGG-3
SY277 5-GGGTTTTGCCTGCATACGTAATTA-3 5-CCTAAAAGCAATTCTAAACCTCCAG-3
SY283 5-CAGTGATACACTCGGACTTGTGTA-3 5-GTTATTTGAAAAGCTACACGGG-3